Telefon:

48 17 34 06

Miljø


Det ydre miljø

Træ er CO2-neutral. Træ forbruger CO2, mens det gror og frigør CO2 ved forbrænding.
Vi får ved produktionen et biprodukt i form af spåner, disse anvendes til opvarmning af fabrikken.

Overskydende spåner sælges til f.eks. produktion af spånplader, opvarmning og dyrestrøelse.
Vores affaldsprodukter kildesorteres; pap, papir og metal afleveres til godkendte genbrugsordninger, og øvrigt affald bortskaffes til enten forbrænding eller deponi.

Der er ved projektering af fabrikken lagt stor vægt på valg af støjdæmpende/støjbegrænsende materialer. Eks.vis er fabrikationshallen opført i beton med støjisolerende glas, og spåntransport til siloanlæg sker med redler, der er både støjsvag og energi-rigtig.

 

Arbejdsmiljø

Vi bestræber os på at leve op til arbejdsmiljølovgivningen.
Herunder bl.a. at have, og løbende revurdere en arbejdspladsvurdering (APV) 

Arbejdstilsynet har ved sit seneste besøg 02-12-2015 tildelt os en grøn smiley.
Læs mere på  https://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn/smiley/visning-gron-smiley

 

Top