Om Bøgely Maskinsnedkeri 2022 ApS

Kontakt os

Historie

Bøgely Maskinsnedkeri er pr. 1. januar 2022 overtaget af AI Holding og hedder nu Bøgely Maskinsnedkeri 2022 ApS.

Bøgely Maskinsnedkeri er startet af Børge Jensen i 1962 og er gennem de sidste mange år drevet af Gert Jensen indtil 31. december 2021. Gert arbejder dog stadigvæk i firmaet, da vi fortsætter med det samme personale.

Udover Bøgely Maskinsnedkeri 2022 ApS i Skævinge driver AI Holding også Falke Tømrer & Snedker ApS i Køge, med inventarproduktion og træforarbejdning.

Vision

Mission

Vi vil forarbejde træ, og fremstille træprodukter af høj kvalitet, og ønsker at være et alternativ til standardisering og forenkling af produkter til blandt andet byggesektoren i Danmark.
Vi vil tilbyde fremstilling af en variation af forskellige listemodeller, i små og store serier, og med kort leveringstid.

Vision

At være blandt de bedste på vort område

Miljø

Det ydre miljø

Træ er CO2-neutral. Træ forbruger CO2, mens det gror og frigør CO2 ved forbrænding. Vi får ved produktionen et biprodukt i form af spåner, disse anvendes til opvarmning af fabrikken.

Overskydende spåner sælges til f.eks. produktion af spånplader, opvarmning og dyrestrøelse. Vores affaldsprodukter kildesorteres; pap, papir og metal afleveres til godkendte genbrugsordninger, og øvrigt affald bortskaffes til enten forbrænding eller deponi.

Der er ved projektering af fabrikken lagt stor vægt på valg af støjdæmpende/støjbegrænsende materialer. Eks.vis er fabrikationshallen opført i beton med støjisolerende glas, og spåntransport til siloanlæg sker med redler, der er både støjsvag og energi-rigtig

Arbejdsmiljø

Vi bestræber os på at leve op til arbejdsmiljølovgivningen.
Herunder bl.a. at have, og løbende revurdere en arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdstilsynet har ved sit seneste besøg 02-12-2015 tildelt os en grøn smiley.

CE-mærkning

Beklædning

De danske myndigheder stiller krav om, at alle beklædningsbrædder skal være CE-mærket iht. EN 14915 pr. 1 juni 2008.

Kravet gælder alle brædder, der kan bruges til væg- og/eller loftsbeklædning - både til inden- og udendørs anvendelse og med eller uden profilering samt med eller uden imprægnering.

Vi har pr. 1. juni 2008 indført et FPC-system (Factory Production Control) der kvalificerer os til at CE-mærke beklædning omfattende produkttyperne:

DS/EN14519 Massive brædder af træ, og anden træbeklædning
- Maskinprofileret med fer og not.

DS/EN 15146 Massive nåletræsbrædder til indvendig beklædning og facadebeklædning
- Profilerede og fuldkantede brædder (uden fer og not)

DS/EN 14951 Massive brædder af løvtræ samt træbeklædning.
- Maskinprofileret og brædder

EC-overensstemmelseserklæring kan hentes her

Massive gulvplanker

De danske myndigheder har stillet krav om, at trægulve til indendørs anvendelse skal være CE-mærket iht. EN 14342 pr. 1 april 2009.

Vi har siden 2005 anvendt et FPC-system, der kvalificerer os til at CE-mærke trægulve omfattende produkttyperne

DS/EN 13226 Massive parketelementer med fjer og/eller not
DS/EN 13990 Gulvbrædder af massivt nåletræ