Telefon:

48 17 34 06

Handelsbetingelser


Alle tilbud indbefattende materialer afgives med forbehold for mellemsalg. Tilbud afgivet uden acceptfrist bortfalder såfremt accept ikke er modtaget senest 8 dage fra tilbudsdato.
Hvis et tilbud indeholder mængderabatter , er disse baseret på det angivne kvantum, og hvor intet andet udtrykkeligt er aftalt, baseret på én samlet forarbejdning, pakket i enheder efter vort valg.

Forarbejdning udføres, hvor intet andet er aftalt, efter den til en hver tid gældende prisliste.
Vi forbeholder os retten til, uden varsel at ændre vore priser.

Alle priser er i danske kroner eksklusive til en hver tid gældende moms og afgifter.
Forarbejdningspriser er, hvor intet andet er angivet, for forarbejdning af nyt, rent og tørt fyr eller gran og baseret på varer frit leveret til - og afhentet vor fabrik, i truckhåndterbare enheder på max. 2500kg.

Betaling skal ske senest på dagen angivet på fakturaen som forfaldsdato. Hvor intet andet forinden er aftalt skal betaling ske netto kontant ved modtagelse af fakturaen. Ved for sen betaling kan der pålægges løbende renter på 2% pr. måned tillige med et rykkergebyr på kr. 150,- prrykning.
Ved udebleven betaling hæfter kunden for alle omkostninger (herunder også advokatsalæer) vi pådrages i forbindelse med inddrivelse af beløbet.

Varer til forarbejdning opbevares i værksted eller staklade, men er derudover ikke sikret.
Varer til forarbejdning er ikke dækket af vore forsikringer.

Alle varer forarbejdes i henhold til medfølgende rekvisition, hvor intet andet er anført anvendes vore standardmål og profiler. Gulvplanker, beklædning og profiler forarbejdes med optisk bedste side som forside. Såfremt retside konsekvent skal være forside skal dette tydeligt fremgå af rekvisition.

Efter fremstilling af specialslebne profiljern forbeholder vi os retten , hvor intet andet udtrykkeligt er aftalt, til udarbejdede tegninger og slibeskabeloner - også for senere anvendelse til trediemand.
Tegninger o.lign. udarbejdet af os forbliver vor ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale.

Eventuelle reklamationer skal meddeles os straks efter modtagelsen, og inden varen undergår yderligere form for forarbejdning eller montage.

Et erstatningskrav er begrænset til værdien af det udførte arbejde og kan ikke overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse. Vi hæfter ikke for driftstab, avancetab eller anden direkte tab i anledning af ordren, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelse, fejl eller mangler på det leverede.

 

Top